DE MOTORIEK VAN HET BASISSCHOOLKIND ONDERBOUW

4 – 8 jaar

Voor het eerst naar school. Van krassen naar kleine verhalen schrijven en van tellen naar rekenen. De digitale wereld heeft vanaf deze leeftijd steeds meer invloed op het bewegen en de hoeveelheid hiervan. 

Motorische ontwikkeling kleuter

De erfelijke aanleg en de invloeden vanuit de omgeving worden steeds meer zichtbaar als het gaat om het bewegen van je kind. De neurologische rijping (onder andere de aansturing van de zenuwen vanuit de hersenen tot aan de spieren), de ervaring die je kind op doet en de uitdaging die je kind aangeboden krijgt, zorgen er namelijk voor dat je kind motorisch steeds vaardiger wordt. 

De vaardigheden van je kind worden steeds complexer uitgevoerd (bijv. dubbeltaken zoals fietsen waarbij het moet trappen en tegelijk moet sturen). Je kind maakt op deze leeftijd een begin met de vaardigheden, maar blijft dit oefenen en verbeteren gedurende het verdere opgroeien. 

Let op! Bij gebrek aan stimulatie vanuit de directe omgeving en teveel digitale afleiding wordt het zichtbaar dat kinderen in deze en latere fases te weinig bewegingservaring opdoen en zo achter gaan lopen in hun (motorische) ontwikkeling. Deze stimulatie is belangrijk vanuit de ouders en ook vanuit de school, opvang, sport etc.

DE MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN 4 TOT 5 JAAR

Voldoende bewegen is erg belangrijk. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen adviseert om je kind vanaf 4 jaar oud per dag minimaal 1 uur intensief te laten bewegen en 3 uur matig intensief te laten bewegen. Dit betekent een maximale schermtijd van 1 uur per dag om het langdurig stilzitten te beperken. 

Fijn motorisch leren kinderen de knopen van hun kleding open en dicht te maken. Op school zal je kind leren om binnen de lijntjes te kleuren en schrijft hij zijn eigen naam. Je kind leert bij het schrijven een driepuntsgreep aan waarbij de pen op de middelvinger rust en zowel de wijsvinger als de duim de pen sturing geven. Daarnaast kan je kind figuren uitknippen. 

Het grof motorisch bewegen wat bij deze leeftijd hoort is het leren lopen op de tenenschommelen en gaat van hinkelen langzaam naar huppelen. Met de bal leert je kind een grote bal te stuiteren om vervolgens weer op te vangen. Wanneer het kind rolschaatsen of een skateboard heeft leert je kind daar evenwicht op te houden.

DE MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN 5 TOT 6 JAAR

Het beweeggedrag van je kind breidt zich steeds verder uit. De spelletjes die je kind gaat spelen zijn meer gericht op oorzaak gevolg (bijvoorbeeld tikkertje: wanneer je getikt wordt, word jij de tikker). 

Het lukt je kind om 10 tot 15 hinkelpassen te maken. Ook springt je kind op 1 been tot wel een meter ver en leert het achteruit springen. Dit is ook de leeftijd waarbij je kind de koprol gaat leren. 

Je kind gaat op fijn motorisch vlak bezig met het maken van herkenbare tekeningen, veters strikken en het eten met bestek. Tot slot lukt het je kind om complexe knipactiviteiten zonder foutjes uit te voeren.

DE MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN 6 TOT 8 JAAR

In Nederland wordt zwemles over het algemeen als een belangrijk onderdeel beschouwd omdat het belangrijk is dat kinderen zich vanaf dan kunnen redden in het water. Zwemmen is vaak een van de eerste sporten die kinderen gaan beoefenen. Op deze leeftijd heeft de motoriek al een goede basis ontwikkeld waardoor de lessen efficiënter worden opgepakt. Te vroeg beginnen met zwemles kan een averechts effect hebben. Wanneer kinderen nog niet voldoende rijp zijn maar wel al beginnen met lessen kunnen zij gefrustreerd raken, waardoor het zwemmen kan je kind tegen gaan staan.

Naast het beginnen met zwemles hinkelt je kind 10 keer op zijn niet-voorkeursbeen, klimt omhoog en omlaag op een klimrek en begint met fietsen zonder zijwieltjes. Ook kan je kind 15 keer een grote bal stuiteren en het lukt hem om de bal naast zijn eigen lichaam te vangen. 

Fijn motorisch gaat je kind bezig met het tekenen van complexe vormen, begint met het schrijven van korte zinnen en schrijft zijn volledige naam. De voorkeurshand voor het schrijven wordt steeds meer zichtbaar en consequenter geoefend.

De motorische ontwikkeling binnen de andere leeftijdsfase

Merk je dat je kind moeite heeft met het uitvoeren van een vaardigheid? Op de pagina ‘bekijk oefenmateriaal’ geef ik uitleg over hoe je met behulp van voorwerpen/speelgoed de motoriek kan verbeteren. Ik leg per leeftijdsfase uit wat je als ouder kunt doen om bepaalde bewegingen te stimuleren.