Veel huilen / overstrekken / stijfheid van je baby

Je ontkomt er niet aan dat je baby huilt of overstrekt. Maar wat is nou normaal en wanneer is je baby nou een zogenoemde ‘huilbaby’? 

Op deze pagina leg ik je deze begrippen nader uit en geef ik je handige tips om alvast mee aan de slag te kunnen. 

OVERMATIG HUILEN

Het huilen van je kind kan heel belastend voor je zijn. Veel huilen is een onderdeel van zijn ontwikkeling. De normale duur van het huilen kan in sommige gevallen overgaan in overmatig huilen. In de praktijk zie ik dat dit vaak een negatieve spiraal veroorzaakt. Ouders raken gefrustreerd en voelen zich hulpeloos. Het kind pakt deze stress vervolgens op waardoor het blijft huilen. Weinig slaap van zowel de ouders als de baby versterkt het effect van deze negatieve spiraal. 

Huilen is voor een baby een signaal voor aandacht, voeding, krampjes of behoefte aan slaap. Hoeveel een baby huilt is afhankelijk van de leeftijd. 

Een baby huilt gemakkelijk ruim 3 uur per dag. Rondom de 6e week vindt er een huilpiek plaats. Ook huilen baby’s meer rondom de zo gehete regeldagen (de dagen waarop je baby vaker om voeding vraagt). Het is van groot belang dat je de verschillende “huiltjes” van je kind leert kennen. Er wordt pas gesproken van overmatig huilen wanneer je kind bij alles direct extreem veel en hard huilt, zonder aanleiding. 

In de situaties waarin je baby bovengemiddeld huilt is het van belang om de oorzaak van het huilen te achterhalen. Dit kan stress zijn, maar ook een onderliggend probleem als allergie, voeding enz. kan de oorzaak zijn. In de meest extreme gevallen kan je baby opgenomen worden in het ziekenhuis. Het belangrijkste doel is dan om de negatieve spiraal te doorbreken en eventuele onderliggende oorzaken uit te sluiten.

OVERSTREKKEN/ STIJF

Een baby die overstrekt duwt zijn buik naar het plafond en zet zich af met zijn hoofd en voeten tegen de ondergrond. Vaak rolt je baby per ongeluk van rug naar zijlig of zelfs verder naar de buik. Het kan een gevolg zijn van spanning, overprikkeling of darmkrampen. Overstrekken gaat regelmatig samen met een voelbare stijfheid. In beide gevallen spant je kind al zijn spieren aan en is het een uitdaging om je kind op te pakken of van houding te laten veranderen. 

WAAROM DOORBREKEN?

Ongeacht de oorzaak van het huilen, overstrekken of de stijfheid van je kind is het belangrijk om het patroon te doorbreken. Wanneer je baby lang achter elkaar huilt of spanning vasthoudt, wordt dit de manier om kenbaar te maken dat hij iets wil. Je baby leert dan niet goed ontspannen omdat het hem niet meer lukt om de spanning op een andere manier te reguleren. Het is daarom belangrijk dat je de negatieve spiraal van het overstrekken doorbreekt. 

TIPS

1. Rust en regelmaat zijn hierbij de gouden standaard. Wees gestructureerd (regelmaat) in het aanbieden van slaap (rust). Biedt continu op dezelfde manier het slaapritueel aan. Structuur en regelmaat geven voorspelbaarheid voor je baby. Het kind leert dan op welk moment hij of zij zich moet overgeven aan de slaap. Let op, houdt dit langere tijd (minimaal 3 dagen) vol zodat je kind en jijzelf de tijd krijgen om hieraan te wennen. Blijft het slapen een probleem? Dan kan inbakeren een oplossing zijn. Neem dan contact op met een kinderfysiotherapeut om dit te leren.

2. Doorbreek het strekken door je kind (stevig) in foetushouding vast te houden. Probeer dit in alle dagelijkse handelingen terug te laten komen. Zorg dat de knieën richting de buik gaan en de handen op de borst liggen. 

3. Komt er spanning vanwege buikkrampen? Dan kun je je baby voor je neer leggen (op schoot of aankleed kussen). Pak beide benen vast. Buig de knieën richting de buik en maak langzaam kleine rondjes. Het consultatiebureau adviseert wel eens het “fietsen” met de benen. Omdat er dan steeds een been gestrekt wordt, kan het overstrekken hierdoor uitgelokt worden. Het heeft daarom de voorkeur om de knieën zo veel mogelijk gebogen te houden. 

4. Voor een echte huilbaby, bezoek dan onderstaande site:

Let op! Zit de juiste tip voor jouw individuele situatie er niet bij of heb je twijfels of vragen? Neem dan contact op met een kinderfysiotherapeut of specialist.