Problemen in de motorische ontwikkeling

WAT IS EEN DIAGNOSE

Een diagnose voor je kind wordt bepaalt door een behandelend arts. Denk hierbij aan een huisarts, kinderarts of revalidatiearts. Op grond van klachten en symptomen wordt een diagnose van een aandoening, syndroom of ziekte vastgesteld.

Wat is een kinderfysiotherapeutische diagnose

Een kinderfysiotherapeut werkt vanuit de vastgestelde diagnose van de arts. Wanneer deze ontbreekt stelt de kinderfysiotherapeut zelf een werkdiagnose. Een kinderfysiotherapeut is opgeleid zelf een goede werkdiagnose te stellen waarop een behandelplan gemaakt mag worden. Let op, dit is dus geen officiële diagnose. Wanneer de kinderfysiotherapeut twijfelt mag de kinderfysiotherapeut het kind niet doorverwijzen naar een kinderarts. In deze situatie zal de kinderfysiotherapeut je vragen om een afspraak te maken bij de huisarts. De kinderfysiotherapeutische diagnose is een richtlijn om de hulpvraag van je kind om te zetten in behandeldoelen.

Merk je dat je kind moeite heeft met het uitvoeren van een bepaalde mijlpaal of vaardigheid? Op de pagina ‘bekijk oefenmateriaal’ geef ik uitleg over hoe je met behulp van voorwerpen de motoriek kan verbeteren. Ik leg per leeftijdsfase uit wat je als ouder kunt doen om bepaalde bewegingen te stimuleren.