Je kind is prematuur en / of dysmatuur geboren

Een baby die rond de 40e week geboren wordt noemen we een a term geboren kind. De verwachtingen voor de motorische ontwikkeling zijn bij deze kinderen anders dan wanneer je baby prematuur of dysmatuur geboren is. 

Op deze pagina leg ik je kort uit wat prematuur of dysmatuur is. Daarnaast geef ik een aantal handige tips. Bij advies oefenmateriaal kun je de materialen vinden die van toepassing kunnen zijn bij eventuele problemen.

PREMATURITEIT

Een prematuur geboren kind betekent dat je baby te vroeg is geboren. Er is een onderverdeling in drie groepen: immatuur, rand prematuur en extreem prematuur. Rand prematuur houdt in dat je baby tussen 32 en 37 weken geboren is. De baby’s die tussen 28 en 32 weken geboren worden noemen we extreem prematuur. De baby’s jonger dan 28 weken oud vallen onder de groep immatuur. Hoe eerder je baby is geboren hoe meer risico’s dat met zich meebrengt. 

DYSMATURITEIT

Een Nederlandse baby weegt gemiddeld tussen de 2500 en de 4500 gram. Als je kind dysmatuur geboren wordt dan betekent dit dat hij of zij een te laag geboortegewicht heeft. Er wordt gesproken over een extreem dysmatuur wanneer je baby minder dan 1500 gram weegt (het kan overigens ook voorkomen dat je kind te zwaar geboren wordt ( > 4500 gram) dit wordt marcosomie genoemd).

ZIEKENHUISOPNAME

Bij zowel prematuriteit als bij dysmaturiteit zul je met grote waarschijnlijkheid in het ziekenhuis bevallen. De duur waarin je in het ziekenhuis zal verblijven is afhankelijk van de ontwikkeling van je kind. In het ziekenhuis doen we ons uiterste best je gedurende de dit (spannende) proces te begeleiden.

Bij ontslag mag je verwachten dat alles rondom de ontwikkeling van je baby gecontroleerd is en dat je met een gerust hart huiswaarts kunt gaan (mits anders is verteld door de behandeld arts).

Er bestaat een kans dat je eens in de zoveel tijd wordt opgeroepen om met je kind langs te komen. Dit is ter controle van de ontwikkeling van je kind. Mochten er alsnog bijzonderheden optreden, kan er bijtijds de juiste zorg worden ingezet. 

EVENTUELE RISICO’S

– Je baby kan gevoeliger reageren op prikkels van buitenaf. Dit herken je bij bijvoorbeeld snel huilen, onrustig bewegen of overstrekken.

– De kans dat je kind in de eerste 2,5 jaar een motorische ontwikkelingsachterstand oploopt is groter.

– Je baby heeft een vergrote kans op het hebben van een aandoening of syndroom. De kinderarts zorgt ervoor dat de juiste zorg omtrent de problemen die kunnen ontstaan wordt georganiseerd. Bij sommige aandoeningen zal je worden doorverwezen naar de revalidatiearts. 

TIPS

1. Zorg voor een prikkelarme omgeving. Houd de printjes en de kleuren eenvoudig. Beperk de hoeveelheid speeltjes in de box of in het bedje. Zet achtergrondgeluiden (TV of radio) zoveel mogelijk uit. Zorg voor goede verduistering bij de ramen wanneer je baby slaap nodig heeft. 

2. Zorg voor voldoende borging. Wanneer je kind de neiging heeft om te overstrekken houd je baby dan zoveel mogelijk in de foetushouding tijdens de momenten dat je je baby vasthoudt. Breng de knieën richting de buik en de armen richting de borst. 

3. Slaap is een belangrijk onderdeel in deze periode. Mocht je kind te onrustig zijn tijdens het slapen, neem dan contact op met een kinderfysiotherapeut voor advies over inbakeren.

Let op! Zit de juiste tip voor jouw individuele situatie er niet bij of heb je twijfels of vragen? Neem dan contact op met een kinderfysiotherapeut of specialist.