Je baby heeft een afplatting van het hoofdje of voorkeurshouding

De schedel bestaat uit meerdere botstructuren en is bij de foetus en de jonge baby nog zacht waardoor de botten ten opzichte van elkaar beweeglijk zijn, dat zorgt bij de bevalling voor een makkelijkere doorgang door het geboortekanaal en geeft de mogelijkheid dat het hoofdje na de geboorte kan groeien. Als het hoofdje volgroeit is verharden deze botstructuren. 

Wanneer tijdens de zwangerschap het hoofdje door een langdurige inklemming in het smalle geboortekanaal vastzit, kan het vervormd raken. Veel baby’s worden geboren met een min of meer asymmetrische hoofdvervorming, maar bij de meesten herstelt zich dat in de eerste levensweken.

Aangezien baby’s nog veel liggen bepaalt de druk op de schedel de verdere vorming van de schedel. Bij anderen kan de asymmetrie daardoor pas na de geboorte ontstaan. 

Op deze pagina leg ik uit welke soorten afplattingen er zijn en heb ik een aantal handige tips voor wat je er tegen kunt doen of hoe je een afplatting kan voorkomen. 

PLAGIOCEPHALIE – VOORKEURSHOUDING

Wanneer je kindje meer dan 70% op eenzelfde deel van zijn hoofdje ligt waarbij het eenzelfde kant op kijkt of slaapt, spreken we van een voorkeurshouding. Hierdoor zal het deel van de schedel waar het kindje het meest op ligt, rechter of linker zijde van het hoofdje, afplatten en een ander deel opbollen. Een afplatting aan de rechterachterzijde van het hoofdje kan aan de linkervoorzijde een bolling geven (plagiocephalus). Een scheefstand van de oren kan hier een gevolg van zijn. 

BRACHYCEPHALIE

Brachycephale is een afplatting centraal op het achterhoofd. Je baby zal in dit geval veel op zijn rug liggen waarbij hij het hoofd weinig naar rechts of links draait.

LANGWERPIGE SCHEDEL


De schedel van je kind vormt zich in een puntvorm naar achteren, de schedelvorm als een bootje wanneer je kind op zijn rug ligt. Dit kan al tijdens de zwangerschap ontstaan, waarbij je baby met het hoofdje langere tijd ingedaald heeft gelegen. Ook kan een bevalling met de vacuümpomp dit veroorzaken. Een andere oorzaak kan zijn dat je baby veel op beide zijliggingen ligt of heeft gelegen. 

VOORKOMEN OF VERMINDEREN
Een afplatting door een voorkeurshouding kan worden voorkomen. Is de voorkeurshouding en afplatting al aanwezig dan zijn deze goed te corrigeren (mits er geen onderliggende andere oorzaken aanwezig zijn). Hierbij geldt wel dat hoe eerder je er mee aan de slag gaat hoe sneller de afplatting zal afnemen. 

TIPS
1. Bij hele jonge baby’s is het nog mogelijk om tijdens de slaap het hoofd in de gewenste positie neer te leggen. Wissel deze kanten af. Leg bijvoorbeeld een knuffeltje aan de zijde waarop je het hoofdje van je baby neerlegt. Zo weet je dat je je baby de keer erop naar de andere zijde toe kan leggen. 

2. Bij een voorkeurshouding is het belangrijk te kijken naar waar het licht en geluiden vandaan komen, waar het speelgoed ligt in de box en het bedje. Kijk of de zijde waarnaar je kind meer moet gaan kijken ook daadwerkelijk het meest interessant is om naar te kijken. Is dit niet het geval, draai je baby dan om, het hoofd naar het voeteneind. 

Normale schedel
Normaal
Schedel plagiocephalie en voorkeurshouding
plagiocephalie
Schedel brachycephalie afplatting
brachiocephalie
schedelvorm scafocephalie
Langwerpig

 3. In alle situaties is het van belang om de nekspieren van je baby sterker te maken. Leg hiervoor je baby dagelijks op zijn buik. Zet hierbij zijn ellebogen goed onder zijn borst zodat je baby steun krijgt van de rugspieren. Bij frustratie of huilen draai je je baby weer terug naar de rug. De buiklig wordt altijd onder toezicht van een ouder uitgevoerd en nooit wanneer je kindje slaapt.

Voor verdiepende informatie over een voorkeurshouding verwijs ik je graag door:

Let op! Zit de juiste tip voor jouw individuele situatie er niet bij of heb je twijfels of vragen? Neem dan contact op met een kinderfysiotherapeut of specialist.