Motorische Ontwikkeling Baby – Waar moet je op letten?

Ouders staan vaak voor de uitdaging om te begrijpen wanneer hun baby bepaalde motorische ontwikkelingsmijlpalen zou moeten bereiken. Dit is erg begrijpelijk omdat het nogal overweldigend kan zijn.

Maar geen zorgen, in dit artikel gaan we dieper in op de motorische ontwikkeling tijdens de gehele babyperiode. We zullen uitleggen wat ouders kunnen verwachten en wanneer. Van het eerste grijpreflex tot de eerste stapjes.

Bovendien zullen we bespreken hoe ouders bepaalde aspecten van de ontwikkeling kunnen stimuleren als er sprake is van vertragingen.

Het doel van dit artikel is om ouders een duidelijk inzicht te geven in de motorische ontwikkeling van hun baby en praktische tips te bieden om hen te ondersteunen tijdens deze belangrijke fase.

Wat is de motorische ontwikkeling van een baby?

De motorische ontwikkeling van een baby verwijst naar de geleidelijke verwerving en verfijning van bewegingsvaardigheden, zoals grijpen, rollen, kruipen en lopen.

Je baby heeft deze motorische vaardigheden nodig om goed op te kunnen groeien.

Het ontwikkelen van de motorische vaardigheden van een baby vindt plaats tijdens het eerste twee jaar van het leven. Tijdens deze jaren zullen verschillende motorische mijlpalen plaatsvinden. We zullen dit stap voor stap bespreken.

Het is wel erg belangrijk om te vermelden dat dit grove richtlijnen zijn. De ontwikkeling van je baby gebeurd op zijn eigen tempo. Het helpt daarom om je baby regelmatig te observeren. 

Bij elke mijlpaal kun je doorklikken naar oefeningen die je kan gebruiken om verschillende bewegingen uit te lokken. Zo kun je je baby stimuleren om kleine voorwerpen te pakken, maar ook voor de grove motoriek kun je spelenderwijs helpen om de ontwikkeling van je baby te bevorderen zodat je kindje bijvoorbeeld gaat leren lopen.

Motorische ontwikkeling baby 0 tot 12 maanden

In het begin is je baby vooral bezig met eten, slapen en groeien.

De bewegingen die je bij je baby ziet zijn veelal reflexmatig en zijn dus ongecontroleerde bewegingen (bijvoorbeeld het ongecoördineerd bewegen van de armen en benen, de mimiek in het gezicht zoals een klein glimlachje en het tuiten van de lippen).

Langzamerhand gaan deze reflexen over in steeds gerichtere en bewustere bewegingen. Het zal beginnen met de grof motorische ontwikkeling en langzamerhand ontwikkeld zich ook de fijne motoriek.

1e maand

grijpen

In de eerste maand als je baby op zijn rug ligt, zie je dat het vuisten maakt met zijn handjes en dat het zijn handjes naar zijn mond brengt. Wanneer je baby op zijn buik ligt mag het zijn hoofdje nog neerleggen (het liggen op de buik gebeurt in deze fase nog onder toezicht). De buikligging vindt in deze fase nog plaats op jou borst. 

Een van de bekendste reflexen is hier het zuigreflex. Dit helpt het drinken te vergemakkelijken. Als je met jou vinger langs zijn handen en voeten strijkt zal hij vanuit die ene hand met zijn vingers jouw vinger willen vastpakken. Dit noemen we het grijpreflex.

2 maanden

In de tweede maand worden de bewegingen al groter. Je baby begint met het draaien van het hoofdje, zwaait met de armen rond en trappelt met de benen.

Bij twee maanden is de buikligging een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van je kind. Als je je baby op zijn buikje legt, steunt het op zijn onderarmen waardoor het hoofdje kort van de ondergrond komt (waarbij het hoofd optillen zelfstandig gaat). Door het herhaaldelijk op de buik liggen zal je kindje in een latere fase onder andere makkelijker leren kruipen.

Baby wakker

3 maanden

Bij drie maanden komt de bewuste grote glimlach wanneer je je baby gericht aankijkt. Daarnaast begint je baby bij de derde maand wanneer het op zijn rug ligt met het volgen van speelgoed en personen met zijn ogen.

Je baby is inmiddels zo ver ontwikkeld dat hij speelgoed kan vastpakken (grijpt meestal per ongeluk). Ook gaan de handjes af en toe open en wanneer het op zijn buik ligt, zal je baby op voorwerpen “slaan”.

4 maanden

Ogen volgen en trekken aan speelgoed

Is je baby vier maanden dan begint het met omrollen. Hierbij draait je baby van zij- naar ruglig, ontdekt zijn eigen handen, reikt naar voorwerpen en pakt deze vast (de handjes zijn vooral open). Je baby leert door het slaan en het per ongeluk vast pakken van een klein voorwerp om er aan te trekken en er mee te spelen. 

Let bij het rollen op, wanneer je kindje vanuit de buikligging al helemaal naar de rug toe rolt gebeurt dit waarschijnlijk vanuit het overstrekken (wat vaak een gevolg is van onvrede). Het hoofd zal hierbij als eerst naar de onderlaag toe gaan waarop de rest volgt.

Op zijn buik zal je baby steeds vaker zijn hoofdje optillen. Hierdoor lukt het je baby steeds beter om het hoofd zelf stabiel op de romp te houden als hij wordt opgetild.

5 maanden

Bij vijf maanden zal je baby als hij op zijn rug ligt een kubus met beide handen kunnen aanpakken. Daarnaast zullen de meeste baby’s zich willen optrekken tot de zithoudingen zal hij ook beginnen metrollen van de rug- naar de zijlig. 

Tot slot begint je baby, wanneer het op zijn buik ligt, met het strekken van zijn armen. Meestal rolt je baby daardoor van zijn buik naar zijn rug. 

6 maanden

Vanaf zes maanden zal hij als hij op zijn rug ligt beginnen voorwerpen van de ene naar de andere hand te leren overpakken. Je baby zal vanaf deze periode gebaren maken die steeds meer betekenis krijgen. Daarnaast leert je baby ook om voorwerpen op te pakken die binnen handbereik liggen en van de rug naar de buik te rollen.

Als het kind op zijn buik ligt, kan hij het hoofd tot 90 graden van de ondergrondoptillen(vanaf dit moment is toezicht in deze houding niet meer noodzakelijk omdat het kind zijn hoofd vrij kan optillen en bewegen), steunen op een hand en om zijn eigen as heen draaien.

Sommigen beginnen ook met tijgeren(het kind gaat vaak eerst achterwaarts tijgeren en dan pas voorwaarts). 

Wanneer je je baby laat zitten, kan het zelfstandig zitten met de benen gestrekt. Het zelfstandig gaan zitten lukt echter nog niet. Let op, iedere baby ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Het ene kind heeft hierbij meer ondersteuning nodig dan het andere kind. 

schoot zitten

7 maanden

kruipen

Bij zeven maanden houd je baby zijn eigen drinkbeker vast (en kan soms al uit zijn eigen beker drinken) en begint het met kruipen. Let op, beveilig stopcontacten in de kamer! Ga ook zelf een keer kruipend door het huis om te kijken of het echt babyproef is ingesteld en er geen gevaarlijke dingen meer te vinden zijn.

8 maanden

Vanaf acht maanden is de fijne motoriek al dusdanig ontwikkeld dat je baby kleine propjes kan oppakken. Als het op zijn rug ligt zal het naar zijn eigen knieën grijpen en komt dan zelf tot zit.

Daarnaast gaat je kind ook pogingen doen om te gaan staan en het blijft staan waarbij het houvast heeft aan bijvoorbeeld een tafel of je handen.

9 maanden

Vanaf negen maanden begint de motorische ontwikkeling hard te gaan. Je baby kan zelf tot stand komen en hele snelle baby’s beginnen zelfs al met lopen langs een meubel.

Ook kan je baby naar voorwerpen wijzen, in zijn eigen handen klappen en begin hij met de vaardigheid gooien. Dit is ook de fase waarin hij zijn eigen voetjes gaat ontdekken, dit gaat gemakkelijker wanneer hij blote voeten heeft. Met het voetenspel kan je baby namelijk zijn eigen voet richting de mond brengen. 

grove motoriek

10 maanden

Als je baby tien maanden oud is, ontwikkelt zich de pincetgreep, waarbij de wijsvinger en duim elkaar naderen (fijne motoriek), en kan het een kleine bal gooien. In sommige gevallen kan je baby al lopen met als steun een hand van een ander.

11 maanden

Vanaf de elfde maand kan je baby blokjes in en uit een doos plaatsen en zal het in zitpositie om zijn eigen as kunnen bewegen.

12 maanden

Ontwikkeling van je kind motoriek

Vanaf 1 jaar kan je kind 2 tot 3 bladzijden van een boek omslaan, een krijtje of dik potlood vasthouden om te krassen en kan zelfstandig uit een beker drinken.

Daarnaast breekt een belangrijke mijlpaal aan: het zelfstandig zetten van de eerste stapjes. De grootste mijlpaal is vaak wanneer kinderen lopen. Let op, het moment wanneer dit gebeurt is erg verschillend. De kinderen hebben tot 2 jaar om te leren lopen dus wees niet te snel teleurgesteld. 

Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van een baby?

Als je baby een kleine achterstand heeft is er nog geen reden tot paniek. Wel is het dan goed om je baby zelf te stimuleren om bepaalde handelingen te doen.

Per mijlpaal geven we specifiek advies over hoe je bepaalde handelingen kunt stimuleren. Het is belangrijk dat je met je baby oefent met de mijlpalen waarmee je baby achter blijft.

Als het erop lijkt dat je kindje een grote achterstand aan het ontwikkelen is, dan is het aan te raden om advies in te winnen van een professional.

Neem in dat geval ook contact op met het consultatiebureau zodat ze op de hoogte zijn van de ontwikkeling van je baby.

Nog geen reactie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *